welkom bij maya inzicht

Deze site belicht vooral het gedachtengoed van de mayakalender. Een kalender die een proces van evolutie in beeld heeft gebracht. Het verbeeldt in getallen en symbolen de evolutie van het leven op deze planeet. Het vertelt ons niet van een geleidelijke ontwikkeling, maar van sprongen. Van plotseling uit het niets verschijnende nieuwigheden die opvallend veel overeenkomen met de huidige inzichten in kwantumsprongen. Met name Carl Johan Calleman heeft dit aspect van de mayakalender onderzocht en is de inspiratie geweest voor deze website.

Vanaf de 90-er jaren was er veel ophef over het eindigen van de toen lopende mayakalender. De wereld zou vergaan. Ook waren er geluiden dat er een nieuwe wereld zou beginnen. Maar in 2012 leek er niet zoveel te gebeuren. Geen einde van de wereld en geen tekenen van een nieuwe tijd.

En toch .. vanaf 2012 zijn we zwanger van een nieuw tijdperk en vanaf 2020 tekent zich een afbraakproces af van de wereld zoals we die gewend waren.

Het maya-gedachtengoed biedt een denkbeeld waarin we onze kijk op de gebeurtenissen in een evolutionair kader kunnen plaatsen. En dat is een waardevol inzicht.