fase 1 – initiatie

Opmerkelijke gebeurtenissen in de 1e fase vind ik de Japanse aardbeving en kernreactorproblemen, de onrust in de Arabische wereld.

 

Japan
Deze fase heeft vooral in het teken gestaan van de aardbeving met tsunami in Japan met de kernreactorproblemen van Fukushima als gevolg hiervan. Er zijn aanwijzingen dat dit een geologische reactie is op de nieuwe energiefrequentie van het Universele Tijdperk. Hierover kan je meer lezen in het artikel “Houdt de Japanse aardbeving verband met de Maya kalender?” in de Bibliotheek.

Arabische wereld
Er is ook erg veel activiteit gaande in de Arabische wereld waar vanuit het volk de roep om democratie niet meer te stuiten is. Deze (re)acties zijn te plaatsen in zowel het Galactische als het Universele Tijdperk. Ik denk dat deze energiefrequenties elkaar versterken wat zou betekenen dat terugkeer naar de traditionele (Arabische) bestuursvormen onmogelijk is. Nu het eenheidsbewustzijn wordt wakker geprikkeld zal er een behoefte ontstaan om elke gescheidenheid op te heffen door naar verbindingen te zoeken. Dat is niet hetzelfde als het opheffen van verschillen, maar dat we niet meer willen dat verschillen leiden tot ongelijkheid en onderdrukking.
Ik verwacht dan ook dat de Arabische revoluties zullen leiden tot hervormingen en dat zelfs de koppigste leiding het veld zal moeten ruimen.

Dalai Lama
Voor mijn gevoel is de scheiding tussen politiek en spiritualiteit, door de Dalai Lama afgekondigd, een belangrijker trendsetter voor dit tijdperk. Dit lijkt in tegenspraak met wat ik hierboven over de Arabische wereld schrijf, maar dat is het toch niet. Eigenlijk is de term spiritualiteit hier ongelukkig gekozen door mij. Het gaat om de scheiding tussen het politieke bedrijf, de bestuursvorm, en het traditionele cultuur gebaseerde geloof v an het Tibetaanse volk. In het westen zouden we het een scheiding van kerk en staat noemen. Dat de bestuursvorm los gemaakt wordt van de dominante godsdienst maakt de weg vrij voor een bestuursvorm waarin alle groeperingen gelijk kunnen worden behandeld. Dit type verbondenheid is dan ook eerder een obstakel: een kleinere eenheid die een grotere eenheid in de weg staat. Als we leven vanuit een eenheidsbewustzijn dan krijgt de hokjesgeest geen voeding meer en zullen hiërarchieën anders ingedeeld worden.

de aardas
Ook wil ik even stilstaan bij de verschuiving van de aardas. Voor mijn gevoel zal dit wel consequenties hebben, omdat het recentelijk al meerdere keren is gebeurd. Alleen heb ik hier op dit moment geen zicht op.

Tenslotte vind ik het opmerkelijk dat een belangrijke Maya-onderzoeker, José Arguelles, uit onze wereld vertrokken is.