aardbeving in japan

Calleman legt een relatie tussen de aardbeving in Japan en de Maya Kalender. Hij voert hiervoor een tweetal argumenten aan.

2 argumenten
1. Tijdens het begin van het Universele Tijdperk, op 9 maart 2011, zijn er ongewone patronen in de seismografische activiteit vastgesteld. Deze patronen bleven zichtbaar tot en met de aardbeving op 11 maart 2011.
2. Bij het begin van een vorig nieuw tijdperk was er een soortgelijke zware aardbeving (± 9.0) met een tsunami als gevolg en vele naschokken. Dat was in 1755, het begin van het Planetaire Tijdperk. Toen werd Lissabon getroffen. Weliswaar vond de aardbeving maanden later plaats, maar dat is verklaarbaar door de lagere frequentie van dat tijdperk. Dus er lag een langere tijd tussen de verandering in de aardkern en het effect op de aardkorst.

wijziging in de energiefrequentie
Een nieuw tijdperk wordt ingeluid door een nieuwe energiefrequentie. Het centrum van de Melkweg is hiervan de bron. De energiefrequentie van de aarde moet afgestemd worden op deze hogere frequentie om de nieuwe informatie door te kunnen geven aan het collectieve bewustzijn. Dit gebeurt via de aardkern die van structuur verandert. Door de bouw van de aarde en de structuur van de aardkorst komen de continentale platen in beweging. Daar waar de platen aan elkaar grenzen ontstaat dan wrijving en daardoor weer een opeenhoping van spanning. Als de druk te hoog wordt ontlaadt de opgehoopte energie zich en zet de aardbeving in gang. De Ring van Vuur langs de kusten van de Stille Oceaan is dan het meest kwetsbaar.

plaattektoniek
Interessant is wel de bewering van paleontologen dat de plaattektoniek, die binnen het zonnestelsel alleen op onze planeet voorkomt, zelfs een noodzakelijke vereiste is voor de evolutie van het leven. Zonder de bewegingen en vervormingen van de continentale platen zouden wij niet eens bestaan.

vele effecten, maar niet direct vele natuurrampen
Afgaande op de gebeurtenissen tijdens de start van het Planetaire Tijdperk, verwacht Calleman niet direct een hele reeks natuurrampen dit jaar. Destijds was er één hele grote beving, inclusief tsunami en naschokken, en daarmee was het gebeurd. Het heeft wel veel neveneffecten tot gevolg gehad, waaronder de ontwikkeling van de seismologie. Ook de kijk van de mens op God als goedaardig Wezen veranderde hierdoor. Het heeft vele toenmalige filosofen geïnspireerd tot de Verlichting.

Dit geruststellende geluid neemt echter niet weg dat er dit jaar zich wel natuurrampen kunnen voordoen voor zover ze binnen het statistische patroon vallen. Overigens blijkt uit Amerikaans geologisch onderzoek blijkt dat gedurende een aantal decennia het aantal zwaardere aardbevingen (7.0 op de schaal van Richter) niet is toegenomen. Het is wel mogelijk dat lichtere bevingen (3.0) wel wat vaker voorkomen.

Laatst aangepast op maandag, 04 april 2011.

.