banken & bonusbeleid

De ophef die recent is ontstaan over de bonus van de ING-top en de afhandeling vind ik typisch een conflict tussen nieuw en oud bewustzijn.

Om te beginnen draait de INGbank met behulp van staatsteun die indirect betaald wordt met belastinggeld opgebracht door de Nederlandse bevolking. Nu heeft de bank het in 2010 behoorlijk goed gedaan onder nieuwe directeur Jan Hommen. Volgens de Code Banken heeft hij hiermee een bonus verdiend. Het is in zijn geval een extraatje van €1.250.000 bovenop een jaarsalaris van €1.350.000. Juridisch is dit volstrekt correct en conform de afspraken bij het aanvaarden van deze baan. Dus: niets mis mee volgens de bankiers.

Een dag later verschijnt er een bericht dat de ING de pensioenen van de oud-medewerkers bevriest, omdat de bank zijn kapitaalpositie wil versterken. Het is het 2e achtereenvolgende jaar dat de gepensioneerden op de nullijn staan.

De bonuspraktijk is al een doorn in het oog van de bevolking en de 2e Kamer, maar de tegenstelling die nu in beeld komt met de pensioen-maatregel gaan velen echt te ver. Ook al hebben beide besluiten, strikt financieel-economisch gezien, niets met elkaar te maken, men vindt het onverantwoord en moreel onaanvaardbaar. De banktop verrijkt zich en de gepensioneerden mogen op een houtje bijten. Bovendien is men nog helemaal niet tevreden met het functioneren van de banken. Te denken valt aan de onpersoonlijke en onbuigzame dienstverlening, de lage spaarrentes, de hypotheekdrempels en de woekerpolissen.

Uiteindelijk zwicht de ING-top voor de maatschappelijke en politieke druk. Topman Hommens zal zijn bonus niet aannemen, evenals een salarisverhoging van 2% (= €27.000). Het bankiersverhaal is dat de beloning weliswaar terecht was, maar dat hij schade aan de bank wil voorkomen en dat hij de reactie van de samenleving heeft onderschat. Er waren al klanten weggelopen en een aantal, waaronder politici, stond op het punt van opzeggen.

We zien hier een schoolvoorbeeld van een conflict tussen oud (het bankwezen) en nieuw bewustzijn (de samenleving). De financiële wereld opereert nog vanuit een bewustzijn dat correspondeert met het Nationale en Planetaire Tijdperk. Wettelijk (Nationale energiefrequentie) is alles tot in de punt-komma’s gereglementeerd. De banken zijn machtige bolwerken (Planetaire energiefrequentie) en dan kan je wel wat eisen stellen voor je medewerkers aan de top.
De samenleving als collectief is doordrongen van het Galactisch bewustzijn en is vanuit een rechtvaardigheidsbesef diep verontwaardigd over deze ongelijke verdeling van de rijkdom /ongelijke behandeling van mensen. Tegelijkertijd wordt nu een universeel bewustzijn geactiveerd dat een collectief besef van eenheid doet ontwaken. Hiermee wordt de verbinding tussen verrijking van de top en verarming van de gepensioneerden als vanzelfsprekend gelegd. Volgens het oude bewustzijn van de Raad van Commissarissen waren dat twee totaal los van elkaar staande zaken.
Met deze gang van zaken wordt het duidelijk dat een juridische basis (Nationaal en Planetair gezichtspunt) niet per definitie een morele basis (Galactisch gezichtspunt) betekent. En ook dat regels niet per definitie aan iedereen recht doet (Universeel gezichtspunt).

Het dieper gewortelde morele besef, gevoed door de Galactische energiefrequentie, is collectief sterk genoeg geworden om een juridisch beschermd machtsblok, waarin de financiële sector zich oppermachtig waant, te dwingen tot een knieval. Dat hier een precedent werking vanuit mag gaan.

update
Dat lijkt inderdaad te gebeuren. Achmea, ook aan het opkrabbelen met staatssteun, deelt geen bonussen uit. Maar Van Lanschot Bankiers (geen staatsstteun) geeft zijn top een flinke salarisverhoging. De bedragen waar het om gaat liggen in de orde van ½ miljoen aan variabele vergoeding en een verhoging van 30% op een salaris van € 500.000. (30 mrt 2011 / 4e dag / 9 Ster)
LeasePlan, waar de staat voor 6,5 miljard voor leningen garant staat, heeft wel bonussen uitgekeerd. Er is 2,9 miljoen uitgekeerd aan 3 topbestuurders. PvdA en CDA hebben hen opgeroepen om hun bonus terug te geven. (4 april / 9e dag / 1 Riet)
Het is de aanleiding voor minister de Jager van Financiën om de regels aan te scherpen: geen bonus zolang de bank aan het staatssteun-loket hangt. (5 april / 10e dag / 2 Jaguar)

Laatst aangepast op dinsdag, 05 april 2011.