dagen & nachten

De 9 tijdperken in de Mayakalenden symboliseren het evolutieproces in 9 stappen. Gedurende elk tijdperk ontwikkelt zich een specifiek aspect en het wordt ‘uitgerold’ in13 fasen.

Calleman laat deze fasen elkaar afwisselen middels 7 Dagen en 6 Nachten, analoog aan het scheppingsverhaal in Genesis waarin God de wereld schept in 6 dagen en de 7e dag rust neemt, maar evenzeer volgens het scheppingsverhaal van de Maya.

Tijdens de 7 Dagen, de oneven Fasen dus, is er een periode van een actieve beweging voorwaarts in het evolutieproces. In de oudste tijdperken worden bv. vele nieuwe soorten geschapen. De Dagen vertegenwoordigen nieuwe ontwikkelingen. De energetische puls vanuit de kosmos is dan geïntensiveerd.

Tijdens de 6 Nachten, de even Fasen, is er een periode van rust. Deze wordt gebruikt voor de verwerking van alles wat de vorige Dag is “aangebracht” en tegelijkertijd is het een periode van voorbereiding op de volgende Dag. Tijdens een Nacht gebeurt het ook dat niet levensvatbare vormen verdwijnen, zoals bv. het uitsterven van vele oersoorten.

Enkele voorbeelden:
(uit Doelgerichte Evolutie, verklaard vanuit de kwantumtheorie en de Maya-kosmologie van Carl Johan Calleman / 2010)

Het 1e (Cellulaire) Tijdperk – ± 16 miljard jaar geleden
dag 1de oerknal
dag 2de oerknal
dag 5de vorming van sterrenstelsels en planeten
nacht 5meteorietenbombardement, er verschijnt water
dag 6prokaryote cellen1
nacht 6zuurstof verschijnt op aarde, vele anaërobe organismen sterven uit
dag 7eukaryote cellen1 met trilhaartjes en zweepdraden
  
Het 2e (Zoogdieren) Tijdperk  – ± 820 miljoen jaar geleden
dag 1de eerste meercelligen
dag 3trilobieten2, ammonieten2 en weekdieren (Cambrium)
dag 4vissen en het uitsterven van 85% van alle soorten tot
nacht 4protogymnospermen3 en het uitsterven van 82% van primitieve vissen en koraalrif-ongewervelden
dag 5reptielen
nacht 5 gymnospermen3 en het uitsterven van 96% van alle dieren (Perm)
 dag 6 zoogdieren
 nacht 6 angiospermen3
 dag 7 placentale zoogdieren en het uitsterven van dinosauriërs
  
Het 4e (Menselijke/Stammen) Tijdperk – 2 miljoen jaar geleden
 dag 1 homo habilis
 dag 2 vroege homo erectus
 dag 4 late homo erectus
 dag 5 homo antecessor (gebruik van vuur)
 dag 6 vroege homo sapiens
 dag 7 homo sapiens
  1. Prokaryote cellen zijn primitieve cellen, die nog geen eigen celkern hebben. (bv. spirocheten, escherichia coli en salmonella). Eukaryote cellen zijn complexer en hebben wel een celkern en een of meerdere structuren binnen de cel (organellen); menselijke cellen zijn eukaryoot, maar ook die van planten, dieren en schimmels.
  2. Trilobieten zijn geleedpotigen, tijdens het Cambrium ontstaan en uitgestorven tijdens het Perm. We treffen ze nu nog aan in fossielen. Ammonieten zijn weekdieren en behoren tot de onderklasse van inktvisachtigen. Ze zitten in een schelp en ook deze soort treffen we nu vooral aan als fossiel.
  3. Protogymnospermen zijn een voorloper vorm van gymnospermen en dat zijn naaktzadigen, dus we zitten hier in het plantenrijk (bv. dennen en coniferen). Angiospermen zijn bedektzadigen. Het zijn planten die bloemen maken en zich voortplanten middels vruchten en zaden.