de hopi profetie

Inmiddels is dit verhaal redelijk wijd verspreid. Desondanks neem ik het hier op, omdat het een aanvulling is op het artikel over Kometen en Profetieën waar ik slechts een klein deel hiervan citeer.

Het einde van alle Hopi rituelen en ceremoniën komt wanneer een “Kachina” zijn masker afdoet tijdens een dans op het plein voor de ogen van de niet ingewijde kinderen (het algemene publiek}. Een periode zal dan aanbreken waarin er geen ceremoniën meer zullen zijn en er geen geloof meer is. Dan zal echter de Oraibi weer tot leven worden gewekt met zijn geloof en ceremoniën. Dit zal de start zijn voor een nieuwe cyclus van Hopi leven.

De 3e Wereldoorlog zal worden begonnen door al die mensen die het eerste licht ontvingen en doorgaven ( goddelijke wijsheid of intelligentie) in de oude landen (India, China, islamitische landen, Afrika).

De VS zal worden vernietigd, zowel land als bevolking, door atoombommen en radioactiviteit. Alleen de Hopi’s en hun thuisland zullen behoed blijven en fungeren als een oase voor vluchtelingen. Schuilkelders zijn een illusie. “Alleen materialistische mensen proberen schuilkelders te maken. Degenen met vrede in hun harten verkeren al in de grote schuilkelder van het leven. Er is geen reden om te schuilen voor het kwaad. Degenen die niet betrokken zijn of raken in de scheiding der geesten op Aarde door middel van ideologieën zijn klaar om hun leven voort te zetten in een andere wereld. Dit kunnen zwarten zijn of zijn van het blanke, of de rode of het gele ras. Want ze zijn allemaal EEN, mijn broeders.”

De oorlog zal een “spiritueel conflict zijn met materiële zaken. Materiële zaken zullen vernietigd worden door spirituele wezens die tenslotte één wereld en één natie zullen scheppen onder één macht, namelijk die van de Schepper.”

Die tijd is niet ver weg. Het komt als de Saquasohuh (blauwe ster) Kachina danst op de marktplein en zijn masker afdoet. Hij vertegenwoordigt een blauwe ster, ver weg en nog onzichtbaar, en zal spoedig zijn opwachting maken. Deze tijd is voorspeld in een lied dat gezongen werd tijdens de Wuwuchim ceremonie. Het werd gezongen in 1914 net voor de 1ste wereldoorlog begon, en opnieuw vlak voor het begin van de 2e wereldoorlog in 1940. Het beschrijft de verdeeldheid, corruptie en haat die de Hopi rituelen aantastte en die zich daarna over de hele wereld verspreidde. Dit zelfde lied werd gezongen tijdens de Wuwuchim ceremonie in 1961.

De Verrijzenis of Verheffing naar de toekomstige Vijfde Wereld is al begonnen. Het is in gang gezet door nederige mensen in kleine naties, stammen en rassenminderheden. “Je kunt het lezen in de Aarde zelf. Plantvormen en plantensoorten van vorige werelden beginnen tevoorschijn te komen als zaden. Het zou kunnen leiden tot een nieuwe botanische studie als mensen wijs genoeg waren om ze te lezen. Soortgelijke zaden zijn geplant als sterren in de hemel. En soortgelijke zaden zijn ook geplant in ons hart. Ze zijn allemaal hetzelfde; het hangt er alleen maar vanaf hoe je het bekijkt. Deze zaden zorgen voor de Verheffing naar de volgende, de Vijfde wereld.

Ze omvatten de negen meest belangrijke profetieën van de Hopi indianen en ze zijn verbonden met de schepping van de negen werelden: de drie vorige werelden waarin we hebben geleefd, de huidige Vierde wereld, de drie toekomstige werelden die de mensheid nog zal moeten meemaken, en ook de wereld van Taiowa, de Schepper, en zijn neefje, Sotuknang.

De Hopi en de anderen die de Grote Vloed hadden overleefd, sloten een Heilige overeenkomst met de Grote Geest om hen nimmer te verlaten. Hij maakte een aantal heilige stenen tabletten, Tiponi genaamd, waarin Hij zijn Leringen, profetieën en waarschuwingen in Blies. Voordat de Grote Geest zichzelf weer verborg (onzichtbaar maakte), legde Hij voor de leiders van de vier verschillende mensenrassen vier verschillende soorten graan neer. Ieder van hen moest kiezen welke hun voedsel zou zijn in deze wereld. De Hopi wachtten tot ze de laatsten waren en pakten de kleinste korenaar. Hierbij sprak de Grote Geest:
“Heel goed. Dit is de juiste korenaar, want alle anderen zijn imitaties waarin zaden van verschillende planten zijn verborgen. Je hebt jullie intelligentie getoond; om die reden zal ik in jullie handen deze heilige stenen tafels, de Tiponi, in bewaring geven. Het is symbool van macht en autoriteit over al het land en het leven om die te hoeden, te beschermen en te beheren voor mij tot ik later terug kom, want ik ben de Eerste en de Laatste.”

Het Grote Opperhoofd van de Bow Clan leidde de gelovigen naar hun nieuwe land, maar hij werd overmand door het kwade. Zijn twee zonen namen hem zijn fout kwalijk en, nadat hij gestorven was, namen zij de verantwoordelijkheden van het leiderschap op zich. Ieder van de beide broers kreeg de helft van de Tipponi stenen tafels en beiden werden opgedragen om ze naar een bepaalde plek te brengen, geleid door de Grote Geest. De oudste broer (van het stralend licht) kreeg te horen dat hij onmiddellijk naar het oosten moest reizen naar de oprijzende zon en als hij zijn bestemming had gevonden, moest hij onmiddellijk naar zijn jongere broer gaan en hem opzoeken, die op Schildpad Eiland (het Continentale plat van de Verenigde Staten) verbleef. Zijn missie was om zijn jongere broer te helpen om de Dag van Verlossing te helpen bewerkstelligen. Dat is de dag waarop alle kwaadwillige en slechte mensen zouden worden gestraft en vernietigd, waarna werkelijke vrede, broederschap en het eeuwig leven konden worden hersteld. De oudere broer zou al het land dat werd gestolen door de Slechte mens onder de blanken, weer terughalen en weer geven aan zijn jongere broer. De oudere broer zou ook op de Tiponi tabletten passen en zo de missie vervullen die hem was opgedragen door de Grote Geest.

De jongere broer werd geïnstrueerd om door het land te reizen en zijn voetstappen te markeren tijdens zijn reis. Beide broers werd verteld dat een grote witte ster zou verschijnen in de hemel. Wanneer dit zou gebeuren, zouden alle mensen weten dat de oudere broer zijn bestemming had bereikt. Op dat moment moesten alle mensen blijven zitten waar zij op dat moment waren, zich vestigen en wachten tot de oudere broer was teruggekeerd.

De Hopi vestigden zich in de streek die de Four Corners werd genoemd, waar de staatsgrenzen van Arizona, New Mexico, Utah en Colorado in een punt samenkomen. Ze leefden in bescheiden eenvoud en het land produceerde overvloedige oogsten. Deze streek is het “hart” van Schildpad Eiland (de VS) en van Moeder Aarde. Het is het kleine evenbeeld – de microkosmos – van de macrokosmos van de hele planeet. Iedere Hopi stam volvoert een traditionele en eeuwige ceremonie, en alle ceremoniën samen houden de balans vast van de natuurkrachten, de licht van de zon, de regen en de wind, en bevestigen het respect van de Hopi indianen voor al het leven en hun vertrouwen in de Grote Geest.

Er werd de Hopi verteld dat na een bepaalde tijd Blanke Mensen zouden komen en hun land zouden overnemen door geweld en zouden proberen de Hopi te verleiden tot slechtheid. Maar er werd ook verteld dat ondanks alle druk, de Hopi zouden moeten vasthouden aan hun oude religie en hun land, maar zonder gebruik van geweld. Als zij daarin zouden slagen, werd hen beloofd dat hun mensen en hun land een centrum zouden worden van waaruit de Ware Geest weer kon worden opgewekt.

Er werd gezegd dat na vele jaren de kleur van de huid van de oudere broer kon zijn veranderd, maar zijn haar zou zwart blijven. Hij kan schrijven en hij zal de enige persoon zijn die de Tiponi kan lezen. Wanneer hij terugkeert om zijn jongere broer op te zoeken, zullen de Tiponi naast elkaar worden gelegd om de wereld te laten zien dat zij ware broeders zijn. Dan zal een groot Oordeel plaatsvinden, want de oudere broer zal de jongere helpen om ware rechtvaardigheid te herstellen voor alle indiaanse broeders die zo wreed zijn behandeld door de blanke sinds die op Schildpad Eiland arriveerde.

De getransformeerde oudere broer, de Ware Blanke Broeder, zal een rode jas of een rode pet dragen die zal lijken op het patroon van de rug van een knobbelpad. Hij zal geen andere religie brengen dan dat van hemzelf en hij zal de Tiponi tafels meenemen. Hij zal almachtig zijn; niets en niemand zal hem kunnen weerstaan. Hij zal snel komen en in één dag zal hij volledige controle hebben over het hele continent. Er werd gezegd: “Als hij vanuit het Oosten komt, zal de vernietiging niet zo groot zijn. Maar als hij vanuit het westen arriveert, ga dan niet op de daken staan om te kijken, want hij zal geen genade kennen”.

De Ware Blanke Broeder zal vergezeld zijn van twee grote, intelligente en machtige helpers. De ene zal een symbool dragen van de swastika (een mannelijk symbool van reinheid), en ook het teken van de zon. De tweede helper zal het teken dragen van een Keltisch kruis met rode lijnen (het vrouwelijke levensbloed voorstellend) tussen de armen van het kruis.

Wanneer de Grote Reiniging nabij is, zal ter voorbereiding eerst de Aarde kort worden opgeschud door de helpers. Zij zullen dit nog twee keer doen, waarna de Ware Blanke Broeder zich tenslotte bij hen zal voegen en met hen Een zal worden. Samen zullen zij de Dag van Reiniging tot stand brengen. Alle drie zullen de “jongere broeder” helpen (de Hopi en andere mensen met een zuiver hart) om een betere wereld te maken. In de profetieën worden de twee “helpers” gekarakteriseerd door het Hopi woord voor “bevolking”, als grote groepen mensen.

De Hopi waren gewaarschuwd dat als één van deze grote wezens zou falen, het kwaad op Aarde zou worden gevestigd en grote aantallen mensen zouden worden gedood. Maar er werd ook gezegd dat als de Hopi waarachtig zouden blijven aan de oude geest van hun mensen, zij zouden slagen. De Ware Blanke Broeder en zijn helpers zullen de mensen op aarde een groot nieuw levensplan tonen dat zal leiden tot eeuwig leven. De Aarde zal nieuw en weer mooi worden, met een overvloed aan leven en voedsel. Degenen die gespaard zullen worden zullen alles met elkaar delen. Alle rassen zullen onder elkaar huwen en één taal spreken en één familie zijn.

De Hopi profetieën geven ook aan dat de 3e wereldoorlog zal worden gestart door die mensen die als eerste het Licht ontvingen – China, Palestina, India en Afrika. Als de oorlog uitbreekt zullen de Verenigde Staten vernietigd worden door “kalebassen van as” die op de grond zullen vallen en de rivieren zal doen verdampen en de aarde zal verbranden, zodat vele, vele jaren geen gras meer zal kunnen groeien. Ze zullen ziektes veroorzaken waar geen medicijnen voor zijn.
Dit kunnen alleen maar nucleaire of atoombommen zijn; geen enkel andere bom geeft zulke effecten. Schuilkelders zullen nutteloos zijn, want “degenen die vrede in hun hart hebben, bevinden zich al in de grote Schuilkelder van het Leven. Er is geen schuilplaats voor het kwaad. Wanneer de Saquahuh (blauwe ster) Kachina in het plein danst en zijn masker aftrekt, is het moment van de grote Beproeving aangebroken.” De Hopi geloven dat alleen zij zullen worden gered.

De Hopi hebben ook voorspeld dat “Schildpad Eiland kan 2-3x kan omdraaien waarbij de oceanen hun handen kunnen schudden en de hemel kunnen aanraken.”
Dit lijkt op een voorspelling van een verschuiving van de polen, een omkeren van de aardas. De Hopi noemen deze dreigende toestand , en ook van de huidige maatschappij ,“Koyaanisqatsi”. Het betekent “een wereld uit zijn balans … een staat van leven dat een andere weg aanduidt.”

De volgende buitengewone Hopi voorspelling werd voor het eerst gepubliceerd in een gestencild manuscript dat langs verscheidene Methodisten en Presbyteriaanse kerken circuleerde in 1959. Sommige van deze profetieën waren gepubliceerd in 1963 door Frank Waters in zijn boek “The Book of the Hopi”. Het verslag begint met de beschrijving hoe een geestelijke David Young op een hete dag in de zomer van 1958 langs de snelweg door de woestijn reed en stopte om een indiaanse ouderling een lift te bieden. Deze accepteerde met een hoofdknik. Na verscheidene minuten stilte begon de indiaan te vertellen:

“Ik ben White Feather (Witte Veer), een Hopi van de oude Bear Clan (Berenstam). In mijn lange leven heb ik gereisd door dit land, om mijn broeders op te zoeken, en om van hen veel Wijsheid te leren. Ik heb de heilige paden van mijn mensen gevolgd die de wouden en de meren bewonen in het Oosten, en het land van ijs en lange nachten in het Noorden, en de plekken van heilige altaren van steen die vele, vele jaren geleden zijn gebouwd door de vaders van mijn broeders in het zuiden. Zij allemaal vertelden over de verhalen van het verleden, en de voorspellingen voor de toekomst. Tegenwoordig zijn vele van deze profetieën tot verhalen geworden en er zijn er nog maar weinig over – het verleden wordt steeds langer, en de toekomst steeds korter.

“En nu is White Feather stervende. Zijn zoons hebben zich al verenigd met hun voorouders en spoedig zal hij ook bij hen zijn. Maar er is niemand overgebleven om de oude Wijsheid over te leveren en door te vertellen. Mijn volk is moe geworden van de oude tradities – de grote ceremoniën die verhalen van onze oorsprong, van onze herrijzenis in de Vierde Wereld, zijn bijna allemaal vergeten en verbannen, maar zelfs dat is voorspeld. De tijd dringt.

“Mijn volk verwacht Pahana, de laatste Blanke Broeder (van de sterren), zoals al mijn broeders in het hele land op hem wachten. Hij is niet als die blanke mensen die we al kennen, die wreed en hebzuchtig zijn. Over hun komst waren we lang geleden al ingelicht. Maar we wachten nog steeds op Pahana.
Hij zal met de symbolen komen, en het ontbrekende stuk van die heilige stenen tablet die nu in beheer zijn bij de ouden, dat stuk aan hem gegeven was toen hij vertrok. Dat hem zal identificeren als de Ware Blanke Broeder. De Vierde Wereld zal spoedig eindigen, en de Vijfde Wereld zal beginnen. Dit weten de Ouden overal. De Tekens zijn vervuld na vele jaren, en nog maar weinig zijn er nog over.

De Tekens
Dit is het eerste Teken: Er werd verteld over de komst van de blanke mensen, zoals Pahana, maar niet levend zoals Pahana. Mannen die het land namen dat niet van hen was. En over mannen die hun vijanden versloegen met donder. [wapens]
Dit is het tweede Teken: Ons land zal de komst zien van draaiende wielen met geluiden. In zijn jeugd zag mijn vader deze profetie uitkomen met zijn eigen ogen. [huifkarren]
Dit is het derde Teken: Een vreemd beest dat lijkt op een buffalo met grote lange hoorns, zal het land in grote aantallen veroveren. Dit zag White Feather met zijn eigen ogen. [de veestapels  van de blanken]
Dit is het Vierde Teken: IJzeren Slangen zullen het land doorkruisen.[spoorrails]
Dit is het Vijfde Teken: Het land zal eruit zien als een gigantisch spinnenweb dat kriskras verspreid is. [hoogspannings- en telefoonkabels]
Dit is het Zesde Teken: In het land zullen stenen rivieren te zien zijn, die kriskras door elkaar lopen en die beelden geven in de zon. [asfaltwegen]
Dit is het Zevende Teken: je zult horen over de zee die zwart wordt en vele levende wezens zullen hierdoor doodgaan. [olievervuiling]
Dit is het Achtste Teken: Je zult vele jongeren zien komen die hun haar lang dragen zoals mijn volk, en die zich zullen voegen bij onze volkeren om hun manieren en wijsheid te leren. [hippies]
En dit is het Negende Teken en Laatste Teken: Je zult horen over een huis in de hemelen, boven de aarde, dat met een grote klap zal vallen. Het ziet eruit als een blauwe ster. Direct daarna zullen de ceremonieën van mijn volk er niet meer zijn.

Dit zijn de Tekens die wijzen op een naderende grote verwoesting. De wereld zal op en neer geschud worden. De blanke man zal vechten tegen andere mensen in andere landen – tegen hen die het eerste licht van wijsheid bezaten. Er zullen vele wolken met kolommen van rook en vuur verschijnen zoals White Feather die heeft gezien in de woestijn niet ver hier vandaan. Die wolken veroorzaken ziektes en een hoge sterfte. Velen van mijn volk die de profetieën begrijpen, zullen veilig zijn. Diegenen die hier verblijven en wonen waar ook mijn volk woont, zullen ook veilig zijn. Daarna zal er veel moeten worden opgebouwd. En spoedig – heel spoedig daarna – zal Pahana terugkeren. Met hem komt de dageraad van de Vijfde Wereld. Hij zal de zaden van zijn wijsheid planten in hun harten. Op dit moment al worden er zaden geplant. Ze zullen de weg vrijmaken naar de Herrijzenis naar de Vijfde Wereld.

Maar White Feather zal dit niet meer beleven. Ik ben oud en stervende. Jij – misschien jij zal het nog meemaken. Te zijner tijd. De oude indiaan zweeg. Ze waren gearriveerd bij zijn bestemming en de eerwaarde David Young stopte om hem uit de auto te laten stappen. Ze hebben elkaar nooit meer gezien. Eerwaarde Young overleed in 1976, dus hij leefde niet lang genoeg om de verdere vervulling van deze opmerkelijke profetie te zien uitkomen.

Een andere Hopi Voorspelling waarschuwt dat niets zou mogen worden meegenomen van de Maan  (kennelijk duidde dit op de Apollo 11 ruimtemissie die terugkeerde met monsters van maan basalt). Als dit toch zou gebeuren, waarschuwden de Hopi, dan zou de balans van natuurlijke en universele wetten en krachten worden verstoord, en dat zou resulteren in aardbevingen, ernstige veranderingen in het klimaat en weerpatronen en sociale onrust. Dit alles gebeurt inderdaad, hoewel natuurlijk niet alleen door de Maanrotsen.

De Hopi voorspelden ook dat wanneer het “hart” van het Hopi land en hun beheer ervan zou worden opengebroken en uitgegraven er grote verstoringen zouden ontstaan in de balans van de natuur, want het heilige Hopi land is het microscopische beeld van de hele planeet. Elke inbreuk in de natuur van de Four Corners streek zal zijn weerslag hebben en worden uitvergroot over de hele Aarde.
In 1959 reisde een 6-man sterke delegatie van traditionele Hopi leiders, geleid door hun spirituele leider, Dan Katchongya, naar het gebouw van de Verenigde Naties in New York om een heilige missie te vervullen volgens de oude Hopi instructies. Door hun profetische kennis voelden de Hopi leiders dat het tijd was om naar het oosten te reizen, naar de grenzen van hun moederland, waar een “huis van mica” [het gebouw van de Verenigde Naties] zou staan, waar grote Leiders van vele landen bijeen zouden zijn om alle volkeren te helpen die problemen hadden.”
Ze gingen toen het moederland van de Hopi en van andere indiaanse broeders op het punt stond te worden afgenomen en hun bestaan in gevaar verkeerde door een volledige verwoesting door slechte mensen onder de Blanken en ook door andere indiaanse broeders die waren beïnvloed door het Blanke Ras.

Er zijn grote en duidelijk risico’s aanwezig: het verraad van Indiaanse-VS verdragen, landverkoop, en steenkool en uraniummijnen die het Hopi land en zijn volken verwoesten – en alle andere mensen en land met het uiteindelijk resultaat …

Volgens de Voorspelling zouden er tenminste 1, 2 of 3 leiders of naties de Hopi waarschuwingen horen en verstaan, want “er is gezegd dat ook zij deze oude instructies zouden leren kennen.” Bij het horen van de boodschap van de Hopi, zouden zij onmiddellijk in actie komen om die vele dingen die verkeerd gingen bij de Hopi, te herstellen: het rode ras, aan wie de eer was verleend om al het land en het leven te beheren voor de Grote Geest. Het lijkt erop dat deze laatste profetie gefaald heeft.
Er is ook gezegd dat de deuren van het “Glazen Huis” gesloten zouden blijven. Dit was de eerste keer het geval, hoewel zij hun boodschap sindsdien bij de Vergadering van de Verenigde Naties wel hebben afgegeven:
“Wanneer de Grote Leiders in het Glazen Huis weigeren om de deur voor jou te openen als je daar aanklopt [herhaald in 1993], wees dan niet ontmoedigd en keer niet terug van het pad dat je bewandelt, maar houd moed, wees vastberaden, en heb vreugde in jouw hart, want op die dag zal het blanke ras dat op jouw land verblijft zichzelf hebben afgesneden van jou en op grond daarvan kiezen ze zelf voor de Grote Straf op de dag van Zuivering. Velen worden vernietigd vanwege hun zonden en hun slechte gedragingen. De Grote Geest heeft dit beschikt en niemand kan dit tegenhouden, of veranderen, of er iets aan voegen. Het zàl worden vervuld.”
De Hopi profetieën voorspellen ons ook dat er een massale migratie zal plaatsvinden van indianen uit Mexico en Centraal- en Zuid-Amerika naar het noorden. De migratie zal worden geleid door een 130-jarige oude indiaan, Etchata Etchana genoemd. De beweging zal op gang komen na het vuur en explosies die samenvallen met de komst van de Ware Blanke Broeder.

Prophecy Rock    
Nabij Oraibi, Arizona, is een rotsrekening te vinden die bekend staat onder de naam Prophecy Rock (profetische rots) die vele Hopi profetieën symboliseert. De interpretatie luidt:
De grote menselijke figuur aan de linker zijde is de Grote Geest. De boog in zijn linkerhand vertegenwoordigt zijn instructies aan de Hopi om hun wapens neer te leggen. De verticale lijn aan de rechterzijde van de Grote Geest is een tijdschaal in duizenden jaren. De punt waar de Grote Geest de lijn aanraakt is het tijdstip van zijn terugkomst.
“Het levenspad”opgetekend door de Grote Geest scheidt het lagere, smalle pad van oneindig Leven dat in harmonie is met de natuur, van de brede bovenweg van de wetenschappelijke vooruitgang van de mensen.
De strook tussen de paden, boven het kruis, geeft de komst weer van de blanke; het Kruis is dat van het christendom. De cirkel beneden het kruis vertegenwoordigt het eindeloze Pad van Leven.
De vier kleine mensfiguren op de bovenste weg vertegenwoordigen op één niveau de vorige drie werelden en de huidige; op een ander niveau tonen de figuurtjes dat sommige van de Hopi het pad van de blanke zullen lopen na te zijn verleid door zijn glans.
De twee cirkels op het lagere Pad van Leven zijn de “twee grote opschuddingen van de Aarde” (WO-I en WO-II). De swastika in de zon en het Keltisch kruis vertegenwoordigen de twee helpers van Pahana, de Ware Blanke Broeder.
De korte lijn die terugdraait naar het rechte Pad van Leven is de laatste kans voor de mens om terug te keren naar de natuur voordat de bovenste weg desintegreert en oplost. De kleine cirkel boven het Pad van Leven, na de laatste kans, is de Grote Reiniging, waarna het graan pas weer in overvloed zal kunnen groeien als de Grote Geest is teruggekomen. En het Levenspad loopt almaar verder ..
Het Hopi schild in de rechter benedenhoek symboliseert de Aarde en de Four Corners streek waar de Hopi zijn gespaard. De “armen” van het kruis vertegenwoordigen ook de vier richtingen waarin zij migreerden volgens de instructies van de Grote Geest. De punten vertegenwoordigen de vier kleuren van het Hopi koren, en de vier raskleuren van de mensheid.

Big Eagle, opperhoofd van de Eagle-clan der indianen, zei in een toespraak tot het blanke opperhoofd van Washington op 4 juli 1912 dit:

“Want de Aarde is onze Moeder
Als walvissen en dolfijnen dood aanspoelen aan de kusten,
zwermen sprinkhanen de oogsten verslinden,
legers mieren verdwaasd rondtrekken,
trekvogels niet meer weten hoe ze moeten terugkeren naar hun plek van vertrek,
bijen en vlinders uitsterven door vergiftiging van bloemen en bomen,
als vele soorten planten en dieren zich terugtrekken uit het leven,
weet dan blanke broeder, dat de laatste dagen van de aarde zijn aangebroken.

Besef dat de boodschap die uw rode broeders u brengen om de aarde en alle levende wezens lief te hebben de enige mogelijkheid is tot overleving.

De aarde is onze moeder en als u haar blijft verkrachten en leegroven,
zal ze binnen honderd jaar haar kracht tonen.
Dan zullen de aarde en de zee gaan beven,
de rivieren als ratelslangen woest met hun staart slaan,
zal de droogte uw oogst doen mislukken
en zullen oorlogen over heel de wereld razen.
Water zal uw land binnenstromen
en hete, roodgloeiende modderstromen uit vuurspuwende bergen zullen over uw huizen komen.

Als u deze verschijnselen ziet, weet dan blanke broeder, dat een terugweg niet meer mogelijk is.”