universele tijdperk begindatum

Naar aanleiding van vragen licht Calleman zijn keuze voor de begindatum van het Universele Tijdperk toe. Het gaat om twee kandidaten: 11 febr en 9 mrt. Hier kan je het hele artikel lezen.

Beste vrienden,
Ik kreeg zo veel emails van mensen met vragen over 11 februari 2011 versus 9 maart 2011 dat ik een speciale notitie schrijf over dit onderwerp waarvoor de verantwoordelijkheid van deze verwarring bij mij ligt. De vraag is: wat is de begindatum van de Negende golf? Hiervoor is het nodig dat ik het spoor even terug loop.

Toen ik mijn onafhankelijke werk aan de Maya kalender begon in 1993 opperde ik al twee zaken die controversieel en onorthodoxe leken. Het voorstel dat er niet één maar negen golven (onderwerelden, ondersteuningen, evolutieniveaus, lange kalenders) van verschillende frequentie en duur verantwoordelijk zijn voor de schepping van het universum en het einde van de Ware Lange Telling op 28 oktober 2011 vallen.
Vanzelfsprekend zijn beide voorstellen aangevallen door diverse mensen die gebeurtenissen suggereerden op 21 december 2012 zonder dat deze hun basis vonden in de Maya kalender. Mijn argumenten waren dat het gebruik van de Maya kalender belangrijke wijzigingen had ondergaan door de eeuwen heen. Deze veranderingen verklaarden echter wel de evolutie in al zijn aspecten en kon gebruikt worden om voorspellingen te doen wat een belangrijke reden was om ons in de Maya kalender te verdiepen. Deze invalshoek zou ook toegepast moeten worden op de Universele Onderwereld dat toen nog te ver in de toekomst lag en daarmee nog niet helemaal duidelijk was voor me.

Met betrekking tot het begin van de negende golf schreef ik zodoende in mijn eerste (Engelse) boek Solving the Greatest Mystery of Our Time: The Mayan Calendar (Garev 2001): “De korte Universele Cyclus telt waarschijnlijk 13 x 18 = 234 dagen, maar mogelijk 260 dagen ..”, waarmee ik de mogelijkheid open hield voor de traditionele benadering, namelijk dat het een gewone tzolkin ronde zou zijn die op 11 februari 2011 zou beginnen (dat bovendien een verbazingwekkend palindroom is: 11.02.2011). Ik nam deze stellingname in, er niet zeker van zijnde of ik een derde breuk met de traditie kon maken zoals de terugkeer van de negen dagen telling. Voordat ik deze stap kon zetten wilde ik meer zekerheid over de juistheid van mijn algehele model van negen niveaus die allemaal op 28 oktober 2011 zouden eindigen. In mijn (Nederlandse) boek De Maya Kalender en de transformatie van het bewustzijn (Ankh-Hermes 2004) leg ik meer nadruk op de laatste 260 dagen tzolkin ronde als looptijd van de negende golf, wat Ian Lungold (die zich beijverde om mijn werk te verspreiden) ook deed. In mijn boek beschrijf ik echter ook de mogelijkheid dat het een twintigste deel van de Galactische Onderwereld (234 dagen) kon zijn. In feite is er niets veranderd, behalve dat mijn aarzeling voorbij is. In de eerste helft van de negentiger jaren, toen deze ideeën net ontwikkeld waren, had ik veel minder zicht op de ontwikkeling van de Maya kalender.

11 februari 2011 (1 Imix) blijft dus het begin van een tzolkin ronde en voor iedereen die de traditionele Maya kalender volgt een reden om te vieren. Zelf denk ik echter dat het tzolkin ritme wordt doorbroken op 9 maart 2011 door de negende golf, waarin de dagen en nachten elk 18 = 9 + 9 dagen lang zijn. Ik geloof dat de tzolkin een energetische onderstroom blijft waar bovenop het 9+9 dagen ritme komt. Het was Robert Gunn die mij een manuscript stuurde waardoor ik overhelde naar de 234 dagen als looptijd van de negende golf. In het algemeen kan ik zeggen dat mijn eerder genoemde twee onorthodoxe hypothesen ruimschoots bevestiging hebben gekregen wat mij nu het vertrouwen geeft om 9 maart 2011 aan te wijzen als de begindatum van de negende golf. Deze bevestiging komt van het Tortuguero monument dat in niet mis te verstane termen weergeeft dat we op weg zijn naar de gelijktijdige manifestatie van negen golven en niet van alleen de Lange Telling (zie in de rubriek artikelen “het Tortuguero monument nr. 6”). Voor een deel wordt hier ook de einddatum van 28 oktober 2011 bevestigd door middel van mijn voorspellingen over de 5e Nacht van de Galactische Onderwereld in De Maya Kalender en de transformatie van het bewustzijn. Hierbij komen nog mijn argumenten dat 21 december 2012 niet de einddatum van de Lange Telling kan zijn (het is de einddatum van de Izapan Lange Telling en dat is een andere zaak). Zie hiervoor mijn driedelige interview op YouTube met Mayakenner Mark van Stone. Bovendien waren de oude Maya’s helemaal niet geïnteresseerd in zonnewendes, dat meer bij de hedendaagse en heersende noordelijke culturen van onze planeet hoort.

Zoals het nu staat zou ik zeggen dat 11 februari 2011 het begin is van een nieuwe tzolkin ronde (260 dagen), maar dat 9 maart 2011 het begin is van de 234 dagen tellende negende golf of Universele Onderwereld. We kunnen erover discussiëren, maar het feit blijft dat er geen verklaring van de Maya kalender in steen is gekerfd. Zelfs het Tortuguero monument kan alleen begrepen worden vanuit een evolutionaire context als totaliteit, met inbegrip van de kosmos. Toen ik mijn werk begon was dit monument nog niet eens bekend. Ook is het belangrijk zo’n monument vanuit het juiste gezichtspunt te beschouwen met gebruikmaking van onze huidige kritische vermogens om iets zinnigs uit deze archaïsche tekst te halen.

Het kritiekloos overnemen van een datum of idee van de oude Maya’s zonder enige verificatie is het zelfde als we iets voor waar nemen omdat het in de Bijbel staat. Natuurlijk zagen oude volkeren veel dingen die wij tegenwoordig niet kunnen zien en dus kunnen zij onze gids zijn, maar als het gaat om feitelijke kennis dan loopt de moderne wereld ver voor op de oude wereld. Ondanks deze kennisbasis met betrekking tot de Maya kalender moeten we er rekening mee houden dat onze modellen altijd aannames en interpretaties bevatten en dat vraagt het beste van ons oordeelsvermogen (en het opzij zetten van onze ego’s). Als we dit allemaal doen dan zijn er nog een paar regels waaraan we ons moeten houden. Ten eerste moeten we niets baseren op een persoonlijke (bv. een geboortedag) dan wel plaatselijke agenda (bv. het hoogste punt van de zon in Izapa). Vervolgens moet de kalender corresponderen met de bewustzijnsevolutie en de paradigma verschuivingen die de kalender tot uitdrukking brengt. Tenslotte en het belangrijkste: we moeten een procesmatig model volgen dat de processen beschrijft waarvan we medescheppers zijn.
Carl Johan Calleman.
vertaling: ellorene westerhout

11 april 2011