de 13 tonen

1e Toon
De energie van de 1e Toon symboliseert een begin. Het is een een kiem, een nieuwe eenheid, als een zaadje voor de plant. In het bewustzijn ervaren we het als “iets dat wil”. Wàt het wil is niet duidelijk.

2e Toon
De energie van de 2e Toon symboliseert een “reageren”. Het wordt meestal aangeduid als dualiteit en polariteit. Energetisch roepen 2 polen een reagerende beweging op zonder echt verbinding te maken. Het is een zoeken, een heen en weer pendelen. We ervaren het als het besef van een verschil. Het creëert een houding van ik of de ander.

3e Toon
De energie van de 3e Toon symboliseert het met elkaar verbinden. De 2 eenheden (polen) hebben een connectie, een klik gemaakt. Er worden nu op allerlei manieren verbanden en verbindingen uitgeprobeerd. Dat geeft deze energie een actief en ook wat onrustig karakter, maar hieruit kan wel veel voortkomen. Daarom wordt deze Toon ook wel gekwalificeerd als scheppende energie. We ervaren het als het besef van overeenkomst. Het roept een houding op van ik en de ander.

4e Toon
De energie van de 4e Toon symboliseert een verbondenheid die een basis heeft (gevonden). Dat geeft deze Toon een stabiele kwaliteit. Deze energie is standvastig, maar niet stil. Er gaat overigens wel een vertragend effect vanuit. We ervaren het als een besef van bestaan. Het geeft een gevoel van zekerheid en kalmte. Het levert ook de energie voor verzet en weerstand..

5e Toon
De energie van de 5e Toon symboliseert ruimte. Het begrip ruimte heeft te maken met volume (het innemen van een ruimte) en oriëntatie, omdat een ruimte begrensd is. Er is een binnenkant en een buitenkant, een voorkant en een achterkant, een bovenkant en een onderkant. Dat geeft deze Toon een organiserende kwaliteit. We ervaren het als een besef van ruimte en er gaat een drang vanuit om deze ruimte in te richten.

6e Toon
De energie van de 6e Toon symboliseert een “gelijk maken”. Deze Toon is een beweging die er op uit is om evenwicht aan te brengen in de ruimte. Hij gaat van voor naar achter, van boven naar beneden, van binnen naar buiten – en omgekeerd. Deze beweging roept de Tijd op, want je kunt niet hier èn daar zijn, of nu èn straks. We ervaren het als een besef van relatie, met hieraan gekoppeld: geven en nemen. En ook als een besef van tijd: toen, nu en straks.

7e Toon
De energie van de 7e Toon symboliseert reflectie. Wat gebeurt er wanneer je jezelf voor het eerst bewust in de spiegel ziet? Je gaat naar jezelf kijken en je spiegelbeeld beoordelen. Hiermee geef je jezelf een waarde(ring). Door de spiegeling wordt je zelfbewustzijn wakker geroepen. Je gaat over je beeld nadenken. Het uiterlijke beeld zet je tot bespiegeling aan. We ervaren het als een besef van waarde. Het zet ons aan om betekenis en zin te zoeken, maar ook om te oordelen, beoordelen, waarderen. Het leidt tot vragen als: wat zit er in, wat zit er achter? Dat gaat dan niet alleen over jezelf, maar om alle dingen om ons heen.

8e Toon
De energie van de 8e Toon symboliseert een drang naar evenwicht. Deze energie verbindt de buitenkant met de binnenkant, uiterlijk en innerlijk, opdat beide met elkaar in overeenstemming komen. Dit lijkt een beetje op de 6e Toon, maar de 6e Toon is afgestemd op het uiterlijke beeld. De 8e Toon is meer een wilsenergie die zo buiten-zo binnen en zo boven-zo beneden wil. De 8e Toon laat ons de duisternis ontmoeten of confronteert ons ermee. Een bewustzijn dat gericht is op de buitenkant, maakt de binnenkant onzichtbaar, onbekend, onbewust. Dat ervaren we als duisternis. In het evenwicht scheppen tussen beide komen de duistere kanten aan het licht. Dat kan voor verrassingen zorgen, maar … het aanbrengen van dit soort evenwicht leidt wel tot (meer) integriteit. Het bouwt een innerlijke structuur op dat innerlijk en uiterlijk hecht met elkaar verbindt en de vorm verstevigt van binnenuit. We ervaren het als een gevoel van integriteit en de 8e Toon zet ons ook aan om te onderzoeken wat er klopt en niet klopt.

9e Toon
De energie van de 9e Toon symboliseert licht. Als de duistere dingen aan het licht zijn gebracht, worden ze zichtbaar. Ze treden voor het voetlicht, ze worden in het zonnetje gezet. Naar binnen kijken geeft inzicht. Naar buiten kijken geeft uitzicht. Vooruit kijken geeft perspectief. Van een afstand kijken geeft overzicht. En … we gaan het licht in alles herkennen. We ervaren het als uitstraling en het hebben van inzicht, overzicht en visie.

10e Toon
De energie van de 10e Toon symboliseert het “uitkristalliseren”. Deze kwaliteit is heeft alles te maken met “in de vorm zetten”, vormgeven, vastleggen, tastbaar maken. Het is het materialiseren van energie, het vormgeven van ideeën, het uitvoeren van plannen, het realiseren van projecten. Het is het uitdrukken van gevoelens en emoties in hoorbare woorden en zichtbare gebaren. We ervaren het als “de realiteit”. Deze energie zet ons aan tot verwerkelijking en doet ons alles op “zijn plek” zetten.

11e Toon
De energie van de 11e Toon symboliseert verandering. Het leven is niet statisch. Alle dingen veranderen met de tijd. Het leven is een kringloop van ontstaan, bestaan, vergaan en ontstaan. De 11e toon maakt los wat vast is. Het bevrijdt de energie uit de materie. We ervaren het als verandering. Het kan het aanpassing, verbetering en bevrijding betekenen. Maar het kan ook betekenen: verlies van plek en positie en andere materiële zekerheden.

12e Toon
De energie van de 12e Toon symboliseert harmonie. Alle dingen zijn voortdurend in verandering en dus verkeren ze in verschillende toestanden van de grote kringloop “ontstaan-bestaan-vergaan-ontstaan”. Dit levert een wereld op van een grote verscheidenheid aan behoeften, wensen en verlangens. Vanuit het perspectief van de 10e Toon ziet het eruit als chaos. De bron van de 12e Toon is echter een groter geheel en zo ervaren we deze energiekwaliteit ook. We hebben weet van het grotere geheel en de heelheid ervan. De 12e Toon is de kracht om heel te maken, harmonie aan te brengen. Deze energie doet ons begrip hebben van en voor ieder en elk, als deeltjes van het grote geheel. Dit begrip erkent dat “het is zoals het is”.

13e Toon
De energie van de 13e Toon symboliseert transformatie. Het is de waterdruppel die de oceaan is en geen weet heeft van zichzelf. De 12e Toon heeft nog weet van de grote eenheid, omdat er nog een gescheidenheid is. In de 13e Toon is deze gescheidenheid verdwenen, er is volledige versmelting met de grote eenheid. Het is een kosmische ervaring. Er is een besef van volkomen verbondenheid, alle afzonderlijkheid is opgeheven, opgelost als het ware. De kwaliteit van deze energie is voorbij ruimte en tijd, voorbij beeld en geluid, voorbij alles wat we een naam kunnen geven. Het is als een terugkeer naar de Bron. En met de laatste Toon, wanneer “alle iets tot niets” (en niets is tevens alles) is geworden, kan er weer iets ontstaan en komen we weer bij Toon 1.