de beginselen van occupy

Hier vind je kort omschreven een aantal grondbeginselen van de Occupy Beweging.

wie zijn de 99%?
De gedachte achter de 99% uitdrukking is dat alle macht en rijkdom in de wereld in handen is van slechts 1% van de wereld bevolking. Deze 1% van de wereldbevolking zijn de olie magnaten, de bankiers, de politici, de staatshoofden, de directeuren van te grote bedrijven, investeerders en dergelijke. De 99% vertegenwoordigt alle mensen die deze macht en rijkdom niet bezitten. Dit zijn de leraren, de buschauffeurs, de studenten, de huisvrouwen, de professoren en de zelfstandige ondernemers. Het zijn de minderheden, de statelozen, de werklozen. Het zijn de middenklassers en ook de allerarmsten en de allerkwetsbaarsten. Hoogstwaarschijnlijk staat de 99% ook voor U!

waar gaat de Occupy of de 99% beweging over?
In de media wordt de beweging vooral uitgelegd als een protest tegen de banken die verantwoordelijk zouden zijn voor de economische crisis. Hoewel de pijlen momenteel op deze banken gericht lijken te zijn is dit echter een symbool dat staat voor de grote ongelijkheid in de wereld veroorzaakt door een afbrokkelend systeem. Het huidige systeem is gebaseerd op een oneindige groei. Onuitputtelijk bestaat niet en dat de aarde niet onuitputtelijk is begint steeds duidelijker te worden. De economie is een groot piramide spel en vrije markt is een leugen geworden. De Aarde en de financiële markt zijn stervende maar de 1% probeert met allerlei hulpgrepen dit stervende systeem in leven te houden, ten koste van de 99%. Dit komt goed tot uiting in de manier waarop overheden hun banken proberen te redden terwijl er sociale voorzieningen worden gekort, belastingen verhoogd en telkens kosten worden gemaakt aan nieuwe gewapende conflicten.

De beweging is gericht op meer dan alleen het afbrokkelende economische systeem. Ook een ander systeem wordt aan de orde geroepen, namelijk het kies systeem. Hoewel het uitgangspunt van democratie positief is, blijft er van het uitgangspunt in de praktijk weinig over. De democratie zoals die nu wordt ingevuld is een schijndemocratie. Hoe vaak wordt Uw stem gehoord in de politiek? Hoe vaak wordt er echt geluisterd naar het volk? Al jarenlang wordt er een beleid gevoerd dat juist tegen de wensen van de meerderheid van de bevolking ingaat. Denkt U maar aan de oorlogen in Irak en Afghanistan. Denkt U maar aan de Europese grondwet. Onze ‘democratisch verkozen’ politici doen niet wat er door de bevolking van hen gevraagd wordt of wat zij beloven te doen. Dat is zo hier in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. In andere delen van de wereld had men dit al langer door en dit resulteerde in de opstanden zoals de Arabische Lente, de Spaanse en Griekse revolutie. De wereld is toe aan een nieuw systeem.

wie zijn de leiders?
Het opmerkelijke aan deze revolutie is dat er geen leiders zijn. Geen enkele organisatie of politieke partij is de initiator van deze beweging (al wordt dit soms wel geclaimd). Deze revolutie is een echte volksbeweging! Iedereen doet mee vanuit eigen initiatief en elk genomen initiatief ten behoeve van deze beweging wordt toegejuicht. De organisatie van deze revolutie is een voorbeeld voor de nieuwe wereld die wij voor ogen hebben, waarin iedereen naar kunnen zijn steentje bijdraagt en waarbij beslissingen in overeenstemming met elkaar genomen zullen worden. Dat deze methode werkt blijkt wel uit de verschillende initiatieven die tot stand komen en uit de gestage groei van deze revolutie wereldwijd!

met welk doel?
Er wordt in de media veelal aangegeven dat dit een demonstratie of revolutie is met een gebrek aan een doel. Dat is niet zo. Het doel van deze beweging is om zoveel mogelijk mensen bewust te maken van de grote problemen op de wereld en het falen van de twee meest misbruikte ideologieën van de westerse wereld: het kapitalisme en de democratie. Daarnaast willen wij mensen bewust maken van de macht die zij zelf hebben . Veel te vaak zeggen mensen: “De wereld zit niet goed in elkaar, maar zo is het nu eenmaal.” “Je kan er toch niets aan veranderen.” Tegen de mensen die zo denken willen wij zeggen: “Wij zijn de 99%! Als wij samen besluiten dat wijde wereld willen veranderen, dan kunnen wij deze veranderen!”
Vanuit deze bewustwording zal ONZE beweging groeien en terwijl onze aantallen groeien zal een einde van het huidige systeem binnen handbereik liggen. Het uiteindelijke doel van deze Revolutie zal dan ook een totale omverwerping van het huidige wereld systeem zijn, zonder ook maar één vorm van geweld. Het gaat dus ook om een innerlijke revolutie die het oude denken van de wegwerp- en hokjesmaatschappij gaat veranderen. Een groot doel? Absoluut! Onmogelijk? Niets is onmogelijk! Wij zijn het systeem.

na de revolutie
En wat gaan wij doen als wij het doel van deze revolutie hebben bereikt? Hoe gaan wij van daaruit verder? Hoe richten wij de wereld hierna verder in? Helaas hebben wij ook niet alle antwoorden. Vanuit de ruïnes van de OUDE WERELD zullen wij SAMEN een NIEUWE WERELD moeten bouwen. Over de manier waarop wij dat moeten gaan doen wordt er op dit moment hevig gediscussieerd. Dit gebeurt op de bezette pleinen en op diverse internetfora, zoals op: http://occupyamsterdam.nl (is niet meer in de lucht).

In ieder geval is de consensus dat wij naar een systeem toe willen wat zorgt voor:

–   Gelijkwaardigheid op de wereld
–   Eerlijke verdeling van welvaart
–   Vrije meningsuiting
–   Invloed op politiek
–   Behoud van natuur
–   Focus op duurzaamheid

Natuurlijk is het beangstigend om de wereld zoals wij die allemaal kennen op te geven en van hieruit een totaal nieuwe en onbekende weg in te slaan. “Wij kennen het monster waarvoor wij willen wegrennen, maar de enige vluchtweg ligt in het donker verborgen …” Wij, de 99%, zijn maar al te graag bereid om deze nieuwe onbekende weg in te slaan. Wij zijn ons ervan bewust dat deze weg niet altijd de makkelijkste zal blijken te zijn. Wij zullen ons hoofd moeten breken over vele verschillende vraagstukken en zullen niet altijd direct het juiste antwoord vinden. Toch verkiezen wij deze weg boven de weg die het monster ons binnenleidt, want deze weg zal resulteren in een diepe afgrond waarvan wij de rand nu al kunnen zien.

bron: http://venlo.occupylimburg.nl (is niet meer in de lucht)