fase 12 – heelworden

Het patroon tekent zich duidelijk af: extreme klimaatverschijnselen, protesten tegen het politieke systeem en problemen op het gebied van de economie.

Bijzonderheden zijn: de ontdekking van de neutrino, die sneller is dan het licht, en de Nobelprijs voor Vrede die aan 3 vrouwen is toegekend.

Klimaat
Last van extreem weer, met alle gevolgen van dien, hebben vooral de landen in het verre oosten. De Filipijnen krijgen 2 orkanen te verstouwen. De laatste, Nalgae, doet ook China aan. In Thailand, Vietnam en Cambodja regent het buitensporig en langdurig. Het is moessontijd, maar dit jaar wel extreem nat. Het leidt tot forse overstromingen waarbij de rijstproductie in gevaar komt. Volgens Calleman zijn de extreme klimaat verschijnselen eerder het gevolg van menselijk ingrijpen en niet direct gerelateerd aan het evolutieproces volgens de Maya kalender.

Politiek
Nu steken in het westen de protesten tegen politici en de politiek duidelijker op. In Europa zijn er demonstraties in Portugal, Griekenland en IJsland. Maar ook in Italië wordt gedemonstreerd tegen de regering Berlusconi, en in het bijzonder tegen de persoon van Berlusconi die regeren maar een “bijzaak” vindt. De staatsschuld van Italië is torenhoog en de economie wil niet meer van de grond komen. In IJsland laat de bevolking met tomaten en eieren zien hoe ze denken over hun parlement.
In Amerika is de beweging “Occupy Wall Street” nu op stoom. Ze krijgen bijval van beroemdheden en vakbonden. De media beginnen er aandacht aan te besteden. De actie is inmiddels uitgebreid tot 25 steden.
In Europa begint deze actie voorzichtig navolging te krijgen in Ierland (“Occupy Dame Street”) en in Engeland wordt via Facebook opgeroepen tot een demonstratie. In Nederland worden soortgelijke acties op touw gezet in Amsterdam en Den Haag. Deze zullen echter pas in de 13e Fase plaatsvinden, dus: wordt vervolgd. Op 15 october staan wereldwijd veel acties gepland.

In Libië boekt het leger van de nieuwe overgangsraad voorzichtig vooruitgang in Sirte, de thuisbasis van Khadaffi. Grote delen van de stad zijn ingenomen. Ze worden ook niet meer rebellen genoemd.

Syrië vertoont een continuing story zonder echte veranderingen. Wel een nieuwe ontwikkeling is de oprichting van een oppositieraad. Dit is een samenwerkingsorgaan van de verschillende stromingen binnen de oppositie tegen het bewind van president Assad. De raad werd eind augustus in Istanbul opgericht.

In Jemen is de president Saleh terug en belooft weer eens af te treden, maar tot nu toe heerst er een vergelijkbare situatie met Syrië. Opmerkelijk is wel dat de Jemenitische vrouw Tawakkul Karman de Nobelprijs voor vrede krijgt dit jaar (samen met 2 andere vrouwen).

Economie
Hoewel Amerika nog steeds economische problemen heeft lag het accent deze fase in Europa. De inflatie is onverwacht hard gestegen. Dat is een streep door de rekening om de economie te stimuleren. De ECB komt steeds meer vast te zitten met de traditionele oplossingsstrategieën. Tegen het einde komt er een afwaarderingsgolf van Europese banken. Spanje, Italië, Portugal, België, Frankrijk en Engeland krijgen ermee te maken. De Royal Bank of Scotland is onder meer de huisbankier van de Nederlandse Staat. De Belgisch-Franse bank Dexia dreigt om te vallen wegens de Griekse staatspapieren die ze in portefeuille hebben en moet worden genationaliseerd. Hierdoor loopt de Belgische staatsschuld verder op. België en Frankrijk lopen nu het risico om in het rijtje van de zwakkere economieën terecht te komen. Ondertussen zijn de Europese politici druk bezig het Noodfonds voor de euro te verhogen. Het wordt spannend, omdat Slowakije, een van de kleinste, armste en laatst toegetreden land, grote moeite heeft met de garantstelling. Voor hen is het een groot offer.
De oprichting van het Nederlandse Finance Sustainable Lab is een poging om in samenwerking met betrokken partijen tot een hervorming van de financiële sector te komen.

Wetenschap
In de deeltjesversneller CERN ontdekt men een deeltje, een neutrino, dat sneller gaat dan het licht. De snelheid van het licht is de snelste snelheid die we kennen en waarmee we rekenen, althans dat is binnen de natuurkunde zo vastgesteld. Het is een spannende en ongelooflijke ontdekking, die ons begrip van tijd en ruimte op zijn kop zet.

Bijzonder
Dit jaar is de Nobelprijs voor Vrede toegekend aan drie vrouwen die allen veel werk hebben verricht in het kader van vrouwenrechten. Ze krijgen de prijs voor de geweldloze strijd voor de veiligheid van vrouwen en voor het recht van vrouwen om volledig te kunnen deelnemen aan vredesopbouw.

11 oct 2011