fase 13 – voltooiing

In de slotfase zien we de problemen in de economie opstapelen en een politieke onmacht om de wereld (zoals we deze kennen) te redden.

 

De focus ligt nu vooral op Europa en we zouden bijna vergeten dat de Verenigde Staten in hetzelfde schuitje zit. De aardkorst heeft zich ook weer geroerd. Dit keer kregen Indonesië en Turkije ermee te maken. Klimaatperikelen teisterden diverse landen verspreid over de wereld. Twee ontwikkelingen die een glimp van de nieuwe wereld lijken te zijn: de Occupy Beweging en de energie-opwekking door middel van koude fusie.

klimaat
Flinke overlast was er door extreme regenval in het verre oosten (Thailand, Cambodja), Midden Amerika (Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Honduras) en Europa (Ierland, Italië). De infrastructuur werd flink beschadigd en het openbare leven ernstig verstoord.

aardbevingen
Een stevige aardbeving in Indonesië (Bali) was in de wijde omtrek te voelen. Een zware aardbeving in het oosten van Turkije (Ercis en Van) doet beide steden grotendeels in een puinhoop veranderen. Het dodental is aanzienlijk en een enorm aantal daklozen moet in het koude winterweer zien te overleven.

de westerse wereld
In Europa wordt koortsachtig gewerkt aan oplossingen voor de redding van Griekenland. Wekelijks, soms zelfs dagelijks, ontmoeten politieke leiders elkaar om te onderhandelen hoe de kwestie aangepakt moet worden. De Griekse regering tovert af en toe aapjes uit een mouw wat veel onrust brengt in de Europese lidstaten. Maar ook de lidstaten maken onverwachte manoeuvres, bv. Finland die ondershands met Griekenland een onderpand regelt. De Griekse bevolking is ten einde raad door de enorme bezuinigingsgolven die over hen heen spoelen. Stakingen zijn hun enige middel om dit kenbaar te maken aan de politiek.
Ook Italië komt steeds meer in het nauw. Dit land moet eveneens ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nemen om de staatsschuld in te dammen, maar premier Berlusconi lijkt het allemaal niet zo serieus te nemen. Een afwaardering van de kredietwaardigheid van 24 Italiaanse banken maakt het er niet beter op. De Italiaanse staatsschuld is enorm en dit land is te groot om gered te kunnen worden door de EU.

de arabische wereld
De grote klapper van deze fase is de bevrijding van Libië. Na maanden strijd, met hulp van de NAVO, lukt het om het regime van kolonel Khadaffi te verdrijven. Met zijn dood is zijn rol definitief uitgespeeld. Op de nieuwe eerste dag na de beëindiging van de Mayakalender wordt de nieuwe overgangsregering officieel geïnstalleerd in Tripoli.

occupy
Geïnspireerd door de Arabische Lente, met name in Caïro (Egypte), begin in september de “bezetting door het volk” in New York. In deze fase wordt Occupy een wereldwijde beweging als in 82 landen demonstraties beginnen tegen het heersende systeem. Hiermee wordt bedoeld de vergroeidheid van economie en politiek en de macht van de financiële sector over de politiek.
De westerse wereld zit gevangen in de gevolgen van de financiële crisis veroorzaakt door speculerende banken in 2008. De massa mag nu de rekening betalen voor de enkelen die zich verrijkten. Dat zet kwaad bloed en leidt tot opstand.
Onder het protest van de Occupy Beweging zit echter een authentieke behoefte aan een nieuwe samenleving gekenmerkt door respect, rechtvaardige verdeling en ecologische beginselen, een streven naar een harmonische wereld. Hiermee classificeert deze beweging zich als een uitdrukking van het eenheidsbewustzijn.

nieuwe energiebron?
Met de koude fusie methode wordt al langer in de marge van de wetenschappelijke sector geëxperimenteerd. Het is een goedkope methode die oneindig veel energie beschikbaar zou kunnen maken. De Italiaan Andrea Rossi heeft een E-cat (energy catalyzer) gebouwd waarmee hij waterstof over een katalysator met oa. nikkel voert. Herbij komt 15x meer energie vrij dan hij erin stopt. Op 28 oct 2011, de laatste dag van de Mayakalender, werd er een test uitgevoerd om te kijken of deze methode ook op grotere schaal werkt. Deze test blijkt geslaagd. Er zal nog veel aan gesleuteld moeten worden om deze energiebron in de praktijk te brengen, maar de energie opwekking door koude fusie lijkt toekomst te hebben.

19 nov 2011