fase 3 – expansie

Opmerkelijk nieuws in de 3e fase vind ik de verwoestende tornado’s in Amerika, het overlijden van Sai Baba en de voort durende strijd in de Arabische landen.

 

De zuidelijke staten in de VS krijgen dit jaar er wel erg flink van langs. Arkansas en Louisiana waren al eerder opgeschrikt door de plotselinge massale vogelsterfte. En nu rukken stormen alles uit de grond en spoelen regens alles weg. Amerika krijgt nog meer op zijn dak met het verlies aan kredietwaardigheid.

Sai Baba is de tweede “grootheid” die vertrekt. Hij is niet op één lijn te plaatsen met José Arguelles, maar beide figuren worden wel door veel mensen wereldwijd vereerd.

De strijd van Arabische volken gaat door. In Syrië worden de protesten èn het optreen van politie en ordetroepen steeds heftiger en grootschaliger. Zelfs de Europese Unie en later ook de VN gaan over het geweld beraadslagen. De hamvraag is of het een nationale kwestie is of dat de internationale gemeenschap zich er mee mag bemoeien.
De ontwikkelingen in Libië zijn niet erg hoopgevend. De NAVO-aanvallen hebben nog niet echt resultaat opgeleverd en de angst bestaat dat dit een langdurige oorlog kan worden.

Japan zakt een beetje weg in de journaals, maar dat betekent niet dat daar de boel op orde is. De kerncentrale lekt nog steeds radio-activiteit en er wordt met man en macht gewerkt aan de beheersing en “ontmanteling”. De problemen hebben wel geleid tot een wereldwijde opleving van de anti-kernenergie beweging.

Tenslotte hebben we een heel bijzondere Pasen gehad met zomerse temperaturen.

2 mei 2011