galactische tijd

Deze Grote Periode is begonnen op 15 januari 1999 en is op 3 november 2010 zijn laatste fase ingegaan.

De nieuwe impuls is hier een BEWUSTZIJN VAN  “MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE”. Er groeit een besef dat het leven groter, dieper en uitgestrekter is. Immateriële aspecten (energie, intuïtie, spiritualiteit) worden gewoner. Het wereldbeeld verschuift van heliocentrisch naar galactocentrisch. Dat brengt een andere opstelling teweeg, zowel ten opzichte van de ruimte als naar elkaar. Een van de uitwerkingen is een verschuiving in het collectief bewustzijn van Macht naar Ethiek. De nieuwe ethiek is niet hetzelfde als wat we onder moraal verstaan. Dit laatste is cultureel-traditioneel bepaald, terwijl het nieuwe ethisch bewustzijn individueel-spiritueel bepaald is.