kalender voor het universele tijdperk

De Maya kalender geeft 9 grote tijperken aan met elk zijn bijbehorende ontwikkelingen van het leven in al zijn verschijningsvormen. Alle reeds lopende tijdperken bleken een eigen looptijd te hebben, waarbij een versnelling zichtbaar is van een factor 20. Met het laatste, Universele Tijdperk in aantocht moest er worden onderzocht hoeveel de looptijd hiervan zou moeten bedragen.

Moest het nieuwe tijdperk beginnen met de nieuwe tzolkin ronde, d.w.z. op 11 februari 2011, of moest er een andere benadering toegepast worden? Calleman heeft de kwestie uitgeplozen en kwam er op uit dat niet de tzolkin moet worden gevolgd, maar dat de 20-voudige versnelling het uitgangspunt moet zijn. Deze versnelling, gerekend vanaf het Galactische tijdperk, komt dan uit op een totale looptijd voor het Universele  Tijdperk van 234 dagen met 13 fasen van ieder 18 dagen. Zie ter verduidelijking hiervoor het schema aan het eind.

In een artikel legt hij verantwoording af voor zijn werkwijze. Hij beroept zich op enkele markante historische gebeurtenissen. Zo hebben de Maya’s met ieder nieuw tijdperk de looptijd gewijzigd, waarbij een patroon in de tijdversnelling zichtbaar wordt: ieder nieuw tijdperk verloopt 20x sneller dan het voorgaande tijdperk. Hij komt er op uit dat zelfs de tzolkin gebonden is aan het tijdperk waarin het tevoorschijn is gekomen: het Nationale Tijdperk. Met name de koppeling van de dagheersers aan de persoonlijkheid is toen voor het eerst aangebracht.

Calleman concludeert dat de Maya’s hun kalenders altijd hebben afgestemd op de kosmische frequentie van het heersende tijdperk. Hoewel de tzolkin zeker werkzaam blijft (zoals ook het Nationale Tijdperk nog werkzaam is), ziet hij de verbondenheid met de persoonlijkheid, het ego, als behorend bij een ander tijdperk dan het Universele Tijdperk, dat zich karakteriseert door eenheidsbewustzijn. De associatie tussen de tzolkin en persoonlijke kwaliteiten wordt versterkt omdat in het zelfde Nationale Tijdperk de individualiteit zich ontwikkelt. De samenhang in de tijd vertoont een opmerkelijk beeld. In het midden van het Nationale Tijdperk, zo rond 550 v. Chr., ontwikkelen de Maya’s de (astrologisch bruikbare) tzolkin en in Griekenland verschijnen de eerste persoonlijke karakters (Socrates, Perikles), terwijl voordien de historische figuren meer van mythische aard waren (Imhotep, Homerus).

Het eenheidsbewustzijn is een overstijgende kwaliteit van bewustzijn ten opzichte van het ego, dat een individueel bewustzijn weerspiegelt en dat correspondeert met de tzolkin kalender. Om de kalender te laten corresponderen met de nieuwe energiefrequentie (eenheidsbewustzijn) van het Universele Tijdperk is er dus veel voor te zeggen om een hiermee overeenkomende kalender te scheppen en dat is de 18 dagen ofwel de 9+9-dagen kalender. Het uitgangspunt voor een functionerende kalender van een Maya-kaliber is dus de kosmische energiefrequentie en niet de tzolkin.

 

periodelooptijdmiddenprocesfase
    
dag 19 mrt – 26 mrt17 – 18 mrtzaaien
nacht 1                   27 mrt – 13 apr                     4 – 5 apr                        
dag 214 apr – 1 mei22 – 23 aprontkiemen   
nacht 22 mei – 19 mei10 – 11 meireageren
dag 320 mei – 6 juni28 – 29 meiuitlopen
nacht 37 juni – 24 juni15 – 16 juni 
dag 425 juni – 12 juli3 – 4 juligroeien
nacht 413 juli – 30 juli21 – 22 juli 
dag 531 juli – 17 aug8 – 9 augontluiken
nacht 518 aug – 4 sept26 – 26 augvernietiging   
dag 65 sept – 22 sept13 – 14 sept 
nacht 623 sept – 10 oct1 – 2 oct 
dag 711 oct – 28 oct19 – 20 octrijping

12 april 2011