occupy londen verklaring

Occupy Londen heeft een voorlopige verklaring gepubliceerd in de the Guardian, met dien verstande dat alles nog in een ontwikkelingsproces verkeert.

  1. Het huidige systeem is niet duurzaam. Het is ondemocratisch en onrechtvaardig. We hebben alternatieven nodig. Hier werken we naartoe.
  2. Wij zijn met elkaar ongeacht ethniciteit, achtergrond, geslacht, generatie, (on)vermogen en geloof.
  3. We weigeren de rekening te betalen voor de bankencrisis.
  4. We accepteren niet de noodzaak of onvermijdbaarheid van de bezuinigingen. We eisen een einde aan de wereldwijde belasting ongelijkheid en een eind aan het bedrijfsleven als vertegenwoordigers van onze democratie die in handen moet zijn van mensen.
  5. We willen dat bestuurders daadwerkelijk onafhankelijk zijn van de industrieën die ze moeten reguleren.
  6. We ondersteunen de staking op 30 november en de studentenactie op 9 november, alsmede acties voor onze gezondheidszorg, welzijn, onderwijs en werkvoorziening, en ook acties om oorlogen en wapenhandel te stoppen.
  7. We willen een structurele verandering om te komen tot een authentieke wereldwijde gelijkwaardigheid. De wereldse rijkdommen moeten worden besteed aan zorg voor mensen en de planeet, niet aan defensie, bedrijfswinsten of de rijken.
  8. We zijn solidair met de wereldwijde onderdrukten en we doen een oproep aan de regering om alle acties die tot onderdrukking leiden te staken.
  9. Zo ziet democratie er uit. Voeg je bij ons.

17 oct 2011