occupy maakt verschil

Op OccupyAmsterdam.nl vind je 10 Manieren waarop Occupy alles verandert. Hier hun verhaal.

We krijgen vaak de vraag of de Occupy beweging wel echt een verschil kan maken. De waarheid is dat het alles al aan het veranderen is. Hier is hoe:

1. Occupy noemt de bron van de crisis.
De problemen van de 99% worden veroorzaakt door de hebzucht van Wall Street, corrupte banken en een corporatieve overname van het politieke systeem.

2. Occupy biedt een duidelijke visie op de wereld.
We kunnen een wereld creëren die voor iedereen werkt, niet alleen voor de rijkste 1%.

3. Occupy zet een nieuwe standaard voor het publieke debat.
We pleiten voor nieuw beleid en de voorstellen moeten nu aantonen dat de ideeën in het voordeel zullen zijn van de 99%. Beleid alleen in het voordeel van de 1% is niet meer voldoende.

4. Occupy presenteert een nieuw verhaal.
De oplossing ligt niet langer alleen bij de overheid maar bij een vrije samenleving en een beleid wat vrij is van corporatieve dominantie.

5. Occupy creëert.
Wij, de 99%, zijn samengesteld uit mensen van alle leeftijden, rassen, beroepen en politieke overtuigingen, en we leren om samen te werken met respect.

6. Occupy biedt iedereen een kans om verandering te creëren.
Niemand is de baas. Iedereen kan meedoen en zorgen dat dingen gebeuren.

7. Occupy is een beweging, niet een lijst van eisen.
De roep is om transformatieve structurele verandering door te zetten, niet voor tijdelijke oplossingen en eenzijdige hervormingen. Dit is de ondersteunende kracht van de beweging.

8. Occupy combineert het lokale met het globale.
Mensen kunnen hun eigen lokale agenda’s, tactieken en doelen instellen. Maar we delen ook de solidariteit, de communicatie, en visie op mondiaal niveau.

9. Occupy biedt de ethiek en de praktijk van diepe democratie.
Geduldige besluitvorming vertaalt zich in wijsheid en een gezond engagement wanneer elke stem wordt gehoord. Occupy gemeenschappen zijn plaatsen waar iedereen zijn grieven, hoop en dromen kan bediscussiëren in een sfeer van wederzijdse steun.

10. We hebben onze macht teruggevorderd.
In plaats van op zoek te gaan naar politici en leiders om verandering teweeg te brengen, kunnen we nu laten zien dat de macht bij ons ligt. In plaats van slachtoffers te zijn van deze krachten en ons leven van hen af te laten hangen, nemen wij ons soevereine recht om de wereld te herscheppen.

Een succesvolle revolutie is niet bedoeld om directe antwoorden te geven, maar is gericht op het creëren van een verschuiving in het publieke bewustzijn. Occupy heeft de deur geopend naar die verschuiving.

Dit artikel is een bewerking van het boek, ‘This Changes Everything, Occupy Wallstreet and the 99% movement’, aangepast door Mjon en het redactieteam van Occupy Amsterdam.

10 jan 2012