occupy

Occupy werd in de laatste fase van het Universele Tijdperk een levende beweging die wereldwijd mensen heeft aangeraakt en heeft alle kenmerken van dit tijdperk. Natuurlijk was er een protest-aspect en dat trad behoorlijk op de voorgrond. Opmerkelijker is het bewustzijn van waaruit deze actie werd gevoerd. De vertrouwde verdeling in politieke voorkeur, leeftijd, werkend/studerend, religie of ras was verdwenen. Ongeacht alle sociologische verschillen trok deze beweging een grote variëteit van mensen aan. Er sprak een oproep uit tot vrijheid, authenticiteit, eerlijke verdeling van goederen en diensten, respect voor leven. Dit zijn hele fundamentele behoeften en rechten. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hierover eensgezindheid bestaat. Artikelen hierover vind je hier onder: