ontwikkeling communicatie

ontwikkeling van de communicatie
De menselijke communicatie begint met gebaren en klanken en ontwikkelt zich in de tijd tot gesproken taal en geschreven schrift.

Calleman heeft de ontwikkeling hiervan uitgezocht in historisch perspectief en in de context van de 13 Fasen-indeling van de Maya Kalender. Dit blijkt aardig samen te vallen.

De geschreven communicatie ontwikkelt zich voor een groot deel tijdens het Nationale Tijdperk.

In het Planetaire Tijdperk komt hier een vervolg en een verfijning op: de telecommunicatie. Ook in deze ontwikkeling is een opvallende samenhang te zien tussen de diverse uitvindingen in tijdsperspectief en Maya-perspectief.

NB De oneven Fasen zijn licht en groot afgebeeld en de even Fasen donker en smal. Dit heb ik om 2 redenen zo gedaan.

• Tijdens de oneven Fasen is er, energetisch gezien, sprake van een nieuwe impuls die de verandering aanbrengt. Terwijl er tijdens de even Fasen een rustperiode is om de verandering te verwerken.

• Een practische, layout-technische reden: 13 Fasen in beeld brengen vraagt om een heel erg breed (of lang) plaatje wat weer lastig is om dat op je scherm te vangen zonder te scrollen. Bovendien gebeuren er tijdens de even Fasen blijkbaar geen noemenswaardige dingen.