ontwikkeling wereldreligies

Met het plaatsen van historische data van de wereldreligies in de Maya Kalender ontstaat er een interessant beeld.

De wereldreligies beginnen met de oudste Goden van Soemerië tijdens de 1e Fase. Tijdens de 3e Fase verschijnt Abraham, de aartsvader. Mozes’ tijd valt in de 5e Fase, evenals de eerste overleveringen van de Veda’s gedateerd. Tijdens de 7e Fase komt er een explosie aan ontwikkelingen wereldwijd.

Tijdens de 9e Fase verschijnt er een nieuwe impuls. Tijdens de 10e Fase, wat als een verwerkingsperiode beschouwd wordt, verschijnt Mohammed met de islam. Tijdens de 11e Fase is er een expansie van de nieuwe religies, met name van het christendom. Tijdens de 12e Fase (al weer een verwerkingsperiode) verschijnt er een 2e golf van de islam. Tijdens de laatste Fase vervolgt het christendom zijn expansieve weg.

NB De oneven Fasen zijn licht en groot afgebeeld en de even Fasen donker en smal. Dit heb ik om 2 redenen zo gedaan:

• Tijdens de oneven Fasen is er, energetisch gezien, sprake van een nieuwe impuls die de verandering aanbrengt. Terwijl er tijdens de even Fasen een rustperiode is om de verandering te verwerken.
• Een practische, layout-technische reden: 13 Fasen in beeld brengen vraagt om een heel erg breed (of lang) plaatje wat weer lastig is om dat op je scherm te vangen zonder te scrollen. Bovendien gebeuren er tijdens de even Fasen blijkbaar geen noemenswaardige dingen.