tijdperken

De Maya Kalender vertelt over een tijdsplan bestaande uit 9 grote tijdperken. Deze perioden worden Onderwerelden genoemd. Dit heeft niets te maken met wat wij normaliter verstaan onder een onderwereld. Het is slechts een aanduiding voor een periode met een eigen karakteristiek. Ik heb daarom gekozen om het woord TIJDPERK te gebruiken in plaats van onderwereld.

Alle 9 Tijdperken eindigen in of in de buurt van 2012. De begindatum is verschillend. Het eerste tijdperk is ± 16 miljard jaar geleden begonnen en het laatste tijdperk op 9 maart 2011.

Elk tijdperk vertegenwoordigt een fase in het evolutieproces van het leven op aarde.

1e tijdperkcellulaire onderwereld
Het eerste Tijdperk begint met de Big Bang, ruim 16 miljard jaar geleden. Dit resulteerde in het bestaan van een fysieke heelal met zijn sterrenstelsels, waaronder ons melkwegstelsel, zonnestelsel en planeten. En ook het ontstaan van chemische elementen en biologisch leven.

2e tijdperkzoogdieren onderwereld
Het tweede Tijdperk bouwt voort op het eerste. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in het bestaan van zoogdieren.

3e tijdperkfamiliale onderwereld
Het derde Tijdperk bouwt voort op de eerste twee. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in het bestaan van aapachtigen die in familieverband leven.

4e tijdperkstammen onderwereld
Het vierde Tijdperk bouwt voort op de eerste drie. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in de eerste mensachtigen die in een stamverband leven en een primitieve vorm van communicatie hanteren.

5e tijdperkregionale onderwereld
Het vijfde Tijdperk bouwt voort op de eerste vier, die vooral de evolutie van het biologische leven laten zien. Vanaf nu komt de nadruk te liggen op de evolutie van het bewustzijn (verstand, gevoel en geest). Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in de eerste culturen met een gesproken taal, kunst en een vroege vorm van religie.

6e tijdperknationale onderwereld
Het zesde Tijdperk bouwt voort op de eerste vijf. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in de eerste landen en volkeren (naties), religies, bouwwerken, kunst, schrift en natuurwetenschap.

7e tijdperkplanetaire onderwereld
Het zevende Tijdperk bouwt voort op de eerste zes. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in het materialisme, industrialisme en technologie, democratie en republieken, een planetair bewustzijn.

8e tijdperkgalactische onderwereld
Het achtste Tijdperk bouwt voort op de eerste zeven. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in een bewustzijn van een grotere omgeving dan ons zonnestelsel (galactisch wereldbeeld), draadloze electronica en netwerken.

9e tijdperkuniversele onderwereld
Het negende Tijdperk bouwt voort op de eerste acht. Het zal in de laatste (13e) fase resulteren in een bewustzijn dat we allemaal in de grond van ons bestaan deel zijn van een veel grotere eenheid ……