voorbeelden

In zijn boek De Maya Kalender & de Transformatie van het Bewustzijn geeft Carl Johan Calleman een aantal schematische voorbeelden van evolutieprocessen in de tijd. De ontwikkelingen van de communicatie (schrift en technologie) en de wereldreligies leken me interessant om hier te publiceren in een lichte bewerking.

Ian Xel Lungold gebruikte in zijn lezingen (The Mayan Calender Comes North en The Mayan Calender – Welcome to the Evolution) een schema van de 9 Grote Tijdperken. Zijn verhaal erbij maakte het heel inzichtelijk. Zie hiervoor zijn video’s op YouTube. In ‘tijdperken chronologie‘ loop ik de tijdperken achtereenvolgens door in vereenvoudigd schema. Hierop volgen nog een schema van de ontwikkeling van de communicatie en een van de wereldreligies.